Ignorantia iuris nocet

nieznajomość prawa szkodzi

Telefon

504 356 020

Ilona Czwerenko

Radca prawny Ilona Czwerenko od 2010 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. W 2004 r. roku złożyła egzamin magisterski w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych pod patronatem dr hab. Grzegorza Goździewicza, prof. KUL i UMK, uzyskując ocenę bardzo dobry.

Po ukończeniu studiów rozpoczęła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Krośnie. Po złożeniu egzaminu sędziowskiego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie, związała się z kancelarią radców prawnych Pawła Smolińskiego i Pawła Kołodziejczyka, gdzie skupiała się głównie na zagadnieniach związanych z bieżącą obsługą prawną klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. W latach 2010 -2013 pracowała jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Sanoku.

Specjalizuje się w problematyce z zakresu

  • szeroko pojętego prawa cywilnego
  • prawa pracy
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego
  • prawa spółek handlowych.